Tiszteletreméltó Láma Kalsang 2012.01.21.-én a Karmapa Házban tanítást adott az Amitába meditációról és a Dévacsenbe születés okairól.

Tiszteletreméltó Láma Kalsang 1944-ben született, Nepálban Tsum faluban, amely nagyon közel van a tibeti határhoz, Milarepa születési helyéhez, és az általa használt meditációs barlangokhoz, például Takar Tasohoz. Ez nyugat Tibethez Ngari tartományhoz van közel. A falu, ahol született nagyon kicsiny volt, talán ha 2000 ember lakta. A faluban, habár Nepál területén található, hagyományaikban a tibeti tradíciót követik az öltözködéstől az ünnepeken át egészen az ételek elkészítéséig. A faluban régebben sem Buddhista templom, sem szerzetesek vagy szerzetesnők nem voltak, volt ugyan egy a Nyingmapa hagyományhoz tartozó pap, aki a születéshez kapcsolódó szertarásokat, tisztító szertartásokat, vagy a naptárhoz kötődő ünnepeket vezette. 1922-ben Lopön Csecsu Rinpocse nagybátyja Serab Dordzse Rinpocse, aki mellesleg Drukpa láma volt, az akkori bhutáni király, Urgyen Wangchuk kérésre a Swayambu sztupa felújításának felelőse lett. A felújítás végeztével elment Hirong (?) faluba, ami szintén Milarepa meditációs helyeihez közel található. A környék gyönyörű volt, virágzott a mezőgazdaság, csodás folyók voltak arra felé, vagyis az egész környék nagyszerű helyen volt, amely egyébként területileg már Tibethez tartozott. Ezen a helyen, Serab Dordzse Rinpocse egy elvonuló helyet létesített. Hozatott egy Csenrézi szobrot az itt megalapított központba, és mivel tibetiül Csenrézit úgy is ismerik mint Palpa, a helység Hirong Palpa-ként vált ismerté. Ezek után Serab Dordzse Rinpocse nyungne elvonulásokba kezdett. A nyungne elvonulások végeztével pedig Takar Tasoban folytatta a meditációs elvonulásait. A környéken élő, főként Nyingma hagyományt követő szerzetesek meghívták Rinpocsét, hogy adjon tanításokat nekik. Ő a meghívást elfogadta és a későbbiekben itt is létesített két kolostort, egyet a szerzeteseknek és egyet a szerzetesnőknek. Ebben a Serab Dordzse Rinpocse által Tsumban létre hozott kolostorban lett szerzetes 11 éves korában. 5 évig volt ebben a kicsiny kolostorban, amikor is egy napon Lopön Csecsu Rinpocse látogatást tett a kolostorba. 1957-ben pedig elhagyta a kolostort és Katmanduhoz közel, onnan a mintegy háromnapi járóföldre lévő kolostorba ment, ami már Csecsu Rinpocse kolostora volt. Itt később egy kis templomot vásároltak meg 1959-ben, ami Csecsu Rinpocse irányításával lett felújítva.  Végül is egy viszonylag nagy kolostori közösség alakult ki ezen a helyen. Épült itt egy kétszintes templom, aminek a tetején egy Sákjamuni Buddha és egy Guru Rinpocse szobor van. Ennek a kolostornak a vezetője volt nagyon sokáig.
Tiszteletreméltó Láma Kalsang  Karma Chagme által összeállított Dévacsen mönlamot és imát Khenpo Karthar Rinpocse magyarázatai alapján fejtette ki. A teljes tanítás hanganyaga elérhető a következő linken. http://www.buddha-tar.hu/mp3_osszes


A Dévacsenbe születés négy oka

  1. Intenzíven kell gyakorolni a Dévacsen imát, tisztán kell megjelenítenünk magunk előtt a vizualizációt.
  2. Érdemek halmozása és tisztulás.
  3. Az ébredés szellemének a felkeltése.
  4. Az érdemek felajánlása.Végül pedig szeretném mindnyájatoknak megköszöni, hogy itt voltatok és végig hallgattatok. Remélem , hogy mindez  javunkra és az egész társadalom valódi hasznára válik. Én most tanítottalak benneteket, de most már nemsokára elmegyek, de szerencsétekre Láma Csöpel itt marad. Láma Csöpel egy nagyon fontos személy az egész magyar nemzet számára. Nincsenek nyelvi akadályok, hiszen magyar, és ezért nincsen szükség egy másik tanítóra, aki tanítaná a Dharmát. Létrehozta ezt a Gompát (templomot) itt, egy másikat Taron. Sok könyvnek a szerzője, a szertartási szövegeket lefordította magyar nyelvere, ezáltal a saját nyelveteken tudjátok végezni ezeket a gyakorlatokat. Mert bár a tibeti vagy szanszkrit nyelvű szövegek nagyon szépek, de senki nem érti azokat. Próbáljátok meg követni az itt és most elhangzott tanításokat, vagyis pl.: az egymás megbecsülését, vagy azt, hogy mindenkinek jót kívánjunk. Az irigység, féltékenység küzdelem lehet, hogy jelen van a politikában vagy élet már területein, de jó eredményt sosem hoznak. Tehát, ha lehet ne ezeket kövessük, hanem inkább a ma elhangzott szellemiséget.